Image
Header Fragen und Antworten für Unternehmen und Selbstständige zum Corona-Virus
none-colored

Şirketler ve serbest meslek sahipleri için koronavirüs hakkında soru ve cevaplar

DE  EN  EL  PL  TR

Dortmund Belediyesi, Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) eyalet yönetimiyle sıkı bir bilgi alış verişi içerisinde. Elde edilen yeni bilgiler, olgular ve nedenler corona.dortmund.de. internet sayfasında yer alan bir haber sayacından duyuruluyor. Haber sayacında listelenen bilgiler, Dortmund Sağlık Müdürlüğü ve Belediyenin diğer resmi daireleri tarafından sunulan bilgiler.

Vatandaşlarımızın ve şirketlerin genel sorularıyla ilgili olarak yukarıda verilen internet sitesi üzerinden bilgi edinmelerini ve Dortmund Sağlık Müdürlüğü ve Belediyesinin telefon danışma hattını meşgul etmemelerini rica ediyoruz. Bu hatlar acil durumlar için ayrılmıştır.

ortmund Ekonomik Destek Kurumu, şirketler ve serbest meslek sahipleri için özel bir SSS bölümü hazırladı. Bu sayfada gerçekleştirilen ilk düzenlemeler ve çeşitli yardım paketleri konusunda bilgiler yer alıyor. SSS bilgileri ve verileri, ülke ve NRW eyaletinin resmi kararnamelerine dayanmaktadır.

Buna alternatif olarak Dortmund’daki şirket sahipleri ve serbest meslek sahiplerinin sorularını cevaplandırmak üzere bir bilgilendirme telefon hattı da kuruldu. Henüz her şey tüm unsurlarıyla düzenlenmiş olmasa da, sizi şimdiden form ve başvuru dilekçelerine yönlendirme imkanına sahibiz.
Bu hizmete paralel olarak, eyalet yönetimi, yerel yönetimler ve diğer ortaklarla birlikte yeni finansal destek düzenlemeleri oluşturmak için çalışmalara devam ediyoruz.

Danışma hattı telefon numarası: 0231 50-22860

Bize telefonla ulaşamamanız durumunda e-posta gönderebilirsiniz:

wfdo-hotline@stadtdo.de

Şirketlerin ve kuruluşların kapatılmasına ve açılmasına yönelik düzenlemeler

15 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren Kuzey Ren-Vestfalya’da Koronaya karşı koruyucu tedbirlere yönelik ilave uyarlamalar yürürlüğe girecektir.  

Koronaya karşı koruma yönetmeliğinin yeni versiyonu 15 Haziran 2020 Pazartesi günü yürürlüğe girecek ve öncelikle 1 Temmuz 2020 tarihine kadar geçerli olacaktır.

Bu yönetmelikle şimdiye dek geçerli olan kısıtlamaların çoğu kaldırılır. Ancak bir takım hijyen kuralları geçerli olmaya devam edecektir.. Birkaç alan ve etkinlik şekli yeni bir duyuruya kadar kapalı veya yasak kalmaya devam edecektir (aşağıya bakınız).

Tüm düzenlemeler (izinler, koşullar, yasaklar) Dortmund Ordnungsamt'ın (Dortmund Düzenleme kurulu) bu tablo halinde genel bakışında (Ek) bulunabilir:

Hangi işletmeler kapalı kalmaya devam edecektir?

Kulüpler ve diskotekler kapalı kalmaya devam edecektir.
Fuhuş merkezleri, genelevler ve benzeri tesisler yasak olmaya devam edecektir.

Hangi etkinlikler yasak kalmaya devam edecektir?

Halk festivalleri, şehir, köy ve sokak festivalleri, panayırlar ve şarap festivalleri veya benzeri festival kutlamaları gibi büyük festival etkinlikleri en az 31 Ağustos 2020'ye kadar yasak olmaya devam edecektir. Bu, müzik etkinlikleri, festivaller, benzeri kültürel etkinlikler ve spor festivalleri için de geçerlidir.
Ağırlıklı olarak sosyal içerikli etkinlikler de yasak olmaya devam edecektir.

15.06.2020 tarihinden itibaren hangi ekonomik alanlar ve etkinlikler için hangi koşullar geçerlidir?  

Kamusal alanlarda temasın kısıtlanmasına yönelik temel kurallar ve kamusal ve müşteri trafiğinin olduğu belirli alanlarda maske takma yükümlülüğü devam edecektir.

Etkinlikler ve kutlama etkinlikleri

100 kişiye kadar etkinlik ve toplanmalar, mesafe korunduğu ve koruyucu tedbirler alındığı sürece izin verilir. Burada hijyen, giriş kontrolü, asgari 1,5 metre mesafenin korunması ve seyircilerin ve katılımcıların izlenebilirliği ile ilgili düzenlemeler geçerlidir. 100'ün üstünde seyircisi olan etkinlikler için ek koşullar geçerlidir. Bunlara sadece yetkili sağlık bakanlığı dairesinin onayı alınarak izin verilir. Bunlar için ayrıca özel bir hijyen ve enfeksiyona karşı koruma konsepti olmalıdır.

Sabit koltuklu etkinlikler için oturma planları oluşturulurken ve katılımcıların izlenebilirliğini sağlarken 1,5 metrelik mesafe düzenlemesi atlanabilir. Aynı durum, sabit koltukların bulunduğu okul dışı eğitimler veya kültürel etkinlikler için de geçerlidir. İzlenebilirlik koşulları uyarınca katılımcıların verileri toplanmalı ve her bir katılımcının nerede oturduğunu gösteren bir oturma planı oluşturulmalıdır.

Özel kutlama etkinlikleri

Ağırlıklı olarak sosyal içerikli etkinlikler yasak olmaya devam edecektir. Yıldönümleri, düğünler, vaftizler, doğum günleri veya mezuniyet partileri gibi olağanüstü koşullardaki kutlamalar buna dahil değildir ve bu tür kutlamalar belirli koşullar yerine getirilerek gerçekleştirilebilir. Bu kutlama etkinlikleri, hijyen kurallarına uyulduğu ve katılımcılar izlenebilirlik için belirlendiği takdirde en fazla 50 katılımcı ile gerçekleştirilebilir. Bu koşullar yerine getirilirse, örneğin resmi nikah töreninde veya bir cenaze töreninden sonra toplanmalar sırasında maske takılmayabilir. Bu kutlamalar, restoran ve otellerde ayrılmış odalarda da tekrar gerçekleştirilebilir.

Ticaret, müzeler ve gastronomi

15 Haziran'dan itibaren yürürlüğe giren hafifletmeler, ticarette alana bağlı giriş kısıtlaması için de geçerlidir. Bu, mağazanın satış alanı başına bir kişi için on metrekareden yedi metrekareye düşürülecektir. Bu, müze, sergi, hayvanat bahçesi ve hayvan parklarındaki ziyaretçi kısıtlamaları için de geçerlidir. Barlar, gastronomi için geçerli olan diğer hijyen ve enfeksiyondan korunma standartları uyarınca tekrar çalışmaya başlayabilir.

Dinlenme ve eğlence tesisleri

Bit pazarları ve hurda pazarları, özel bir hijyen ve enfeksiyondan korunma konseptinin koşulları altında tekrar gerçekleştirilebilir. Çok sayıda panayır işletmesinden oluşan geçici eğlence parkları da özel bir hijyen ve enfeksiyondan korunma konseptinin koşulları altında ve yetkili makamların onayını alarak tekrar gerçekleştirilebilir. Wellness tesisleri ve sauna işletmeleri, hijyen ve enfeksiyondan korunma standartları uyarınca tekrar çalışmaya başlayabilir. Aynı durum macera ve eğlence havuzları için de geçerlidir. Şeritli yüzme havuzlarında kullanım sınırlaması kaldırılır.

Spor

Pazartesi gününden itibaren kapalı mekanda on kişiye kadar olan gruplar, doğrudan akrabalar veya iki hanenin mensupları için temassız sporların yapılmasına izin verilecektir. Açık mekanda 30 kişiye kadar olan gruplar temaslı spor yapabilecektir. Her iki durumda da verilerin toplanmasıyla katılımcıların izlenebilirliği sağlanmalıdır. Hijyen ve enfeksiyondan korunma konseptine uyulduğu takdirde, kapalı mekanda ve salonlarda halk ve boş zaman spor aktiviteleri müsabakalarına da tekrar izin verilmektedir.

Şirketler ve kulüpler için finans yardımları

NRW Überbrückungshilfe Plus (zorluğu aşma yardımı) (ülke ve NRW eyaleti):

Zorluğu aşma yardımları programı, teşvik hakkı olan şirketler için Haziran - Ağustos 2020 aylarının sabit işletme maliyetlerine bir sübvansiyon öngörmektedir. Bunun için ön koşul, cironun Nisan ve Mayıs 2020 aylarında önceki yılda aynı döneme kıyasla ortalama olarak en az %60 düşmüş olmasıdır. Haziran - Ağustos aylarında ciro düşüşü miktarına bağlı olarak sabit maliyetlerin en fazla %80'i devralınır. Azami teşvik tutarı, beş ila on çalışanı olan küçük işletmeler ve serbest meslek sahipleri için 9.000 veya 15.000 Euro ve büyük şirketler için 150.000 Euro'dur.

Zorluğu aşma yardımı, tüm sektörleri kapsayan bir sübvansiyon programıdır. Program, Kuzey Ren Vestfalya'da serbest meslek sahipleri, serbest çalışanlar ve en fazla 50 çalışana sahip şahıs şirketleri ve ortaklık sahipleri için NRW Überbrückungshilfe Plus eki ile tamamlanır. . Bu ek, tüm sektörleri kapsayan bir ekonomi teşvik hizmetidir (farazi girişimci geliri). Eyaletin zorluğu aşma yardımının başvuru koşullarının yerine getirilmesi halinde şirketlere Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin kaynaklarından Haziran - Ağustos 2020 tarihleri arasında en fazla üç aylığına aylık 1.000 Euro'luk ek teşvik (en fazla 3.000 Euro) ödenir. NRW Überbrückungshilfe Plus bilgilerini içeren internet bağlantısı: https://www.wirtschaft.nrw/ueberbrueckungshilfe .

Şu andan itibaren şirketler için başvuruda bulunan vergi danışmanları, denetçiler veya yeminli muhasebeciler www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de başvuru platformunda kayıt olabilir. Burada ayrıca eyaletin zorluğu aşma yardımına yönelik sık sorulan soruları ve bunların cevaplarını bulabilirsiniz.

Acil yardım programı (ülke ve NRW eyaleti)

Bölgede bulunan ve koronavirüs krizinden etkilenen şirketler, ülke ve eyaletten finans desteği talep edebiliyordu. NRW eyaleti, acil durum yardımı olarak maks. 25.000 Euro ödemekteydi. Dijital başvuru işlemi süresi, 31 Mayıs 2020 tarihinde sona ermiştir. Artık acil durum yardımı başvurusunda bulunmak mümkün değildir.

Kısa süreli çalışan ücreti (Federal Çalışma Ajansı)

Şirketler dünya çapındaki koronavirüs hastalıkları nedeniyle kısa çalışma düzenine geçtiği ve ücret kesintileri meydana geldiği takdirde, ilgili çalışanlar kısa süreli çalışan ücreti alabilir. Bu hizmet için işveren tarafından başvuru yapılmalıdır. Koronavirüs pandemisi nedeniyle kısa süreli çalışan ücreti başvurusunda bulunmak isteyen işletmeler, kısa süreli iş için önceden bölgedeki yetkili çalışma ajansına kayıt yaptırmalıdır. Ardından ajans, bu hizmet koşullarının yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmektedir.

 

Federal Çalışma Ajansının işverenler departmanına, 0800 4555520 numarasından Pazartesi - Cuma (8:00 - 18:00) saatleri arasında ulaşabilirsiniz.

 

Dortmund, Hamm ve Unna’daki şirketler için ortak numara: 0231 842 9031.

Başvuruda bulunmak için iki seçenek mevcuttur:

 1. 1. Başvuru formu internetten doldurulduktan sonra çıktısı alınarak ibraz edilebilir
 2. 2. Çalışma ajansının eServices hizmetine kayıtlı şirketler için, başvuru internetten de gönderilebilir: eServices

Likidite teminatı için tamamlayıcı programlar

 • Orta ölçekli şirketler için KfW hızlı kredi Orta ölçekli şirketler, yakında alımlar (yatırımlar) ve işletme maliyetleri (ekipman) için KfW hızlı krediye başvurabilecekler. Kredi, kuruluş garantisi ile %100 teminat altına alınmıştır. Bu, kredi onayı alma şansınızı önemli ölçüde arttırır. Kredi başvurusu, yetkili banka üzerinden yapılmalıdır.
  En önemlisi:
  En az Ocak 2019'dan beri piyasada olan, 11 ila 249 çalışanlı şirketlerin alımı ve işletme maliyetleri için teşvik kredisi
  Maks. kredi tutarı: 2019 yılının 3 aylık cirosuna kadar
  En fazla 50 çalışanı olan şirketlere maks. 500.000 Euro verilir
  50'nin üstünde çalışanı olan şirketlere maks. 800.000 Euro verilir
  Güncel faiz oranı %3,00 yıllık
  10 yıl ödeme süresi
  KfW tarafından %100 risk üstlenme
  Bankanız tarafından risk kontrolü yapılmaz
  Ön koşul: En son kar ettiniz – 2019'da veya son 3 yılın ortalaması
  https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html#detail-1-target
 • KfW kredileri:  Koronavirüs nedeniyle mali açıdan sorun yaşayan ve krediye ihtiyaç duyan şirketler, serbest çalışanlar ve serbest meslek sahiplerine,  KfW-Bank tarafından yardım sunulmaktadır. . Bu kişiler, 31.12.2019 tarihi itibariyle ekonomik sıkıntı içinde olmadığı takdirde yatırım ve işletme giderleri için yetkili banka şubesinden kredi başvurusunda bulunabilir. KfW, yetkili bankanın kredi riskini %80 - %90 oranında devralmaktadır. Yetkili bankada kredi başvuru hazırlığı için KfW aşağıdaki online formu sunar: https://corona.kfw.de/?kfwnl=Unternehmensfinanzierung_MSB.27-03-2020.700218 İletişim: 0800 539-900
 • NRW-Bank'ın genel amaçlı kredisi:  NRW.BANK, genel amaçlı kredi koşullarını daha ilgi çekici hale getirmiştir ve bundan böyle 1. Euro'dan itibaren riskin %80'ini (şimdiye kadar %50 idi) üstlenir. 250T€ altındaki krediler için tazminat seçenekleri için, yetkili bankalardaki risk değerlendirme belgeleri yeterli olmaktadır. Kredi mutabakatı esas olarak 72 saat içinde tamamlanmaktadır. İletişim: 0211 91741 4800
 • Kefaletler: Orta ölçekli işletmeler ve serbest meslek sahipleri kendi kredi kurumlarına yeterli güvence sunamadığı takdirde, Bürgschaftsbank NRWkrediler için kredi kefaletini üstlenmektedir. İletişim: 02131 5107-200
 • Risk sermayesi: ‘Mikromezzaninfonds Deutschland’ yetkili bankayı dahil etmeden ve teminat sunulmaksızın gizli ortaklıklara dahil olabilmektedir (maks. 75.000 Euro). Bu seçenek, küçük şirketlere, kurulma aşamasındaki şirketlere ve özel hedef kitlelerine yöneliktir (eğitim veren şirketler ve işsizlik nedeniyle kurulan şirketler).
 • Serbest çalışan sanatçılara yönelik destek: Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Kültür ve Bilim Bakanlığı'nın serbest çalışan sanatçılara yönelik acil durum programı sona ermiştir. Kendi geçim kaynakları çok az olan veya hiç olmayan herkes, iş arayanlar için temel gelir imkanlarından yararlanabilir (II numaralı işsizlik maaşı). Korona pandemisi nedeniyle yasa koyucu iş arayanlar için temel gelir imkanlarına erişimi geçici olarak kolaylaştırmıştır. 
  Bununla ilgili ayrıntılı bilgiler için bkz.: https://www.arbeitsagentur.de/corona-faq-grundicherung
 • Karantinada zarar karşılama:  Resmi olarak ilan edilen karantina ile bağlantılı gelir kayıpları için, zarar karşılama tedbirleri mevcuttur. Bu kapsama çalışanlar, serbest çalışanlar/serbest meslek sahipleri dahildir. Sorumlu kurum, Münster Sosyal Tazminat Hakkı LWL Dairesiİletişim: 0251 591-01

30 Mart 2020'den beri, henüz on iki yaşını doldurmamış veya engelli olan ve yardıma muhtaç olan ve okulları ya da kreşleri kapatılmış çocukların çalışan ebeveynleri ve bakıma muhtaç çocukların ebeveynleri de tazminat başvurusunda bulunabilir. Tazminat hakkı ve online başvuru işlemi ile ilgili tüm bilgiler http://www.ifsg-online.de/ internet sayfasında sunulmaktadır.
Önemli: Her zaman online başvurunun URL'sini kontrol edin ve sahtekar internet sayfalarına dikkat edin.

Küçük ölçekli girişimciler ve tek çalışan serbest meslekler (Jobcenter) için temel gelir (II numaralı işsizlik maaşı)

Kendisinin (ve ailesinin) hayatın idame ettirmek amacıyla, geliri bulunmayan veya çok düşük gelire sahip yardıma muhtaç herkes, temel gelir başvurusunda bulunabilir. Bu durum, kişinin çalışma türünden bağımsızdır.

Temel gelire erişim ile ilgili aşağıdaki geçici kolaylıklar getirilmiştir (bu bilgiler henüz geçicidir ve yasal kararlar kapsamında değişiklik hakkı saklıdır):

 • İlk 6 ay için varlık araştırılmasının yapılmaması.
 • Yardım alınan ilk 6 ay boyunca kira ve ısıtma giderleri, mevcut değerlerinden hesaba katılacaktır.
 • Temel gelire alternatif olarak çocuk yardımını (KiZ), geliri kendisi için yeterli olan ancak ailesi için yeterli olmayanlar alacaktır.

Bununla ilgili ayrıntılı bilgiler için bkz.: https://www.arbeitsagentur.de/corona-faq-grundicherung.

Hemen başvurabileceğiniz destekler (vergi dairesi [Finanzamt], "GEZ", GEMA):

GEMA: Müşteri numarası, gerekçeler ve işletmenin tahmini kapalı kalma süresini içeren e-posta, şu adrese: absagecorona@gema.de (https://www.gema.de/aktuelles/news/coronavirus-hinweis-fuer-veranstalter-und-musiknutzer/)

 • Sosyal sigorta ödeneklerinin ertelenmesi:
  Sosyal sigorta ödeneklerinin derhal çekilmesi, şirket için büyük bir zorluk oluşturacaksa veya bu hak erteleme nedeniyle tehlikeye girmeyecekse, hafifletilmiş koşullarda ödeneklerin ertelenmesi mümkündür. Federal hükümetin sunduğu farklı yardım paketlerinden ve destek tedbirlerinden diğer tüm önlemler tükenmiş olmalıdır. Sağlık sigortası, sorumlu tahsilat kurumu olarak, erteleme başvurusuna yönelik kendi takdirine bağlı olarak karar verir. Lütfen doğrudan yetkili sağlık sigortanıza başvurun.

Şirket danışmanlığı maliyetlerine ek ödeme:

Büyük talep nedeniyle özel koronavirüs özel modülünde "Şirket know-how teşviki" teşvik programı çerçevesinde öngörülen kaynaklar tükenmiştir. Bu nedenle koronavirüs özel modülü üzerinden teşvik zamanından önce durdurulmuştur. Mevcut şirketler ve güçlük çeken şirketler için şirket know-how teşvikine yönelik diğer modüller kullanılmaya devam edilebilir. Başvurular, Federal Ekonomi ve İhracat Kontrol Ofisine (BAFA; = onay makamı) gönderilebilir.

Başvuru formunu burada bulabilirsiniz: https://www.bafa.de/DE/Wirtschafts_Mittelstandsfoerderung/Beratung_Finanzierung/Unternehmensberatung/unternehmensberatung.html?nn=8062106

"go-digital" teşvik programı, evden çalışan iş yerleri için destek sunuyor:

Çalışan sayısı 100 ve altında olan küçük ve orta ölçekli şirketler ile zanaat faaliyetleri yürüten işletmeler, kısa vadede evden çalışma olanakları yarattığı takdirde finans desteği alabilecektir. Federal Ekonomi Bakanlığının yetki verdiği bir danışmanlık şirketi tarafından danışmanlık hizmeti alınarak evde çalışma olanakları oluşturulduğu takdirde, yapılan harcamalar için %50'ye varan oranlarda iade yapılacaktır. Günlük danışmanlık ücreti maksimum 1.100 Euro olduğunda teşvik süresi 30 gün ile sınırlıdır.

Teşvik alabilme koşulları ve başvurular ile ilgili sorularınız için, proje sorumlusu EURONORM GmbH firmasına 030-97003-333 numarasından ulaşabilirsiniz.

Başvuruda bulunmayla ilgili bilgiler için: https://www.innovation-beratung-foerderung.de/INNO/Redaktion/DE/Kurzmeldungen/Aktuelles/2020/200320-go-digital-homeoffice.html

Perakende teşvik programı: Dijitalleşmeyi ilerletme:

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde birçok perakendeci koronavirüs pandemisinin ekonomik sonuçları ile mücadele etmeye devam etmektedir. Bunlar, özellikle internet varlığı olmayan küçük ve orta ölçekli şirketler için büyük bir zorluk oluşturmuştur. Dijital teknolojiler, krizi aşmaya yardımcı olabilir: Müşteriler, dijital hizmet ve bilgi kanallarına giderek daha fazla alışmıştır ve gelecekte bunları daha yoğun kullanacaktır. Eyalet hükümeti, "Dijital ve sabit perakendeyi bir arada düşünme - Özel program 2020" proje çağrısı ile şirketlere dijitalleşme yolunda eşlik etmeyi planlamaktadır. Proje çağrısı, en fazla 49 çalışanı olan ve en fazla 10 milyon Euro ciroya veya yıllık toplam 10 milyon Euro'ya kadar ciroya sahip sabit perakende şirketlerini hedef alır. İlk defa dijital bir varlık oluşturan veya şirketleri için dijital teknoloji oluşturma veya geliştirme işlemini ilerletmek isteyen küçük şirketlerin kısa süreleri projeleri teşvik edilir. Projeler, 31.12.2020 tarihine kadar tamamlanmış olmalıdır. Azami teşvik tutarı, yüzde 90 teşvik oranı ile 12.000 Euro'dur. Proje ayrıca, koronavirüs krizinin sonuçlarına karşı doğrudan korunma veya bunları hafifletme amaçlı olmalıdır.

Proje fikirleri bugünden itibaren 30.08.2020 tarihine kadar proje sorumlusu Jülich'e gönderilebilir. Çağrı, başvuru belgeleri ve teşvik esasları ile ilgili ayrıntılı bilgiler için bkz. www.digihandel.nrw .

Kulüpler için finans yardımları

Kâr amacı gütmeyen dernekler veya kuruluşlar, koronavirüs pandemisi nedeniyle oluşan ve ilgili kuruluşun geleceğini tehdit eden likidite darboğazını aşmak için, Kuzey Ren Vestfalya eyaletine başvurarak 15.000 Euro'ya kadar tek seferlik ek ödeme talebinde bulunabilir. Bu destek, mevcut ihtiyaçlara yöneliktir.
Özel yardımın verilmesi için ön koşul, koronavirüs pandemisinin neden olduğu ve derneğin geleceğini tehdit ederek iflasına neden olabilecek bir likidite darboğazının önlenmesidir. Kuruluşun geleceğini tehdit eden ekonomik durum ve/veya mali darboğaz, koronavirüs pandemisi nedeniyle gelen ödemelerin kesilmesine ve/veya kaçınılmaz giderlere bağlı olarak meydana gelmiş olmalıdır.
Başvurular, sadece internet üzerinden ve en geç 4 Aralık 2020 tarihine kadar https://heimatsoforthilfe.nrw.de/lip/authenticate.do bağlantısı üzerinden yapılacaktır. https://mhkbg.nrw/sites/default/files/media/document/file/faq_sonderprogramm_heimat_2020.pdf .

NRW eyaletinin spor kulüpleri için acil yardım programı (10 milyon Euro)

Acil yardımın verilmesi için ön koşul, Corona- pandemisinin neden olduğu ve kulübün varlığını tehlikeye atarak iflasına neden olabilecek bir likidite darboğazıdır. Acil durumda olan spor kulüpleri, 15 Ağustos 2020'ye kadar Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Spor Federasyonu'nun teşvik portalı üzerinden https://foerderportal.lsb-nrw.de/startseiteyardım için online başvuruda bulunabilir – yazılı başvurular mümkün değildir! Prosedüre yönelik bilgileri NRW Eyalet Spor Federasyonu'nun internet sayfasında bulabilirsiniz www.lsb.nrw . Üye organizasyonlarımızın biri üstünden (Spor kurumu veya spor derneği) NRW Eyalet Spor Federasyonu'nuna bağlı olan kulüpler başvuruda bulunma hakkına sahiptir. Başvuru sahibi kulüplerin hissedar olduğu sermaye şirketleri başvuruda bulunamaz. Kulüpler, gelir ve gider durumları hakkında ayrıntılı bilgi sağlamalıdır. Teşvik, kanıtlanmış açığın yüzde 60'ı kadar olmak üzere, geri ödenemez bir hibe olarak sağlanır. Azami teşvik tutarı 50.000,- Euro'dur. Sorularınız varsa lütfen soforthilfe-sport@lsb.nrw adresine başvurun.

Daha yüksek antrenör teşviki (3 milyon Euro)

Spor kulüplerinde antrenman teşviki için 7,56 milyon Euro değerinde olan ve düzenli olarak 7000 - 8000 kulüp tarafından kullanılan programa, koronavirüs krizi nedeniyle eyalet başbakanlığı tarafından yaklaşık yüzde 40 artışla 3 milyon Euro eklenmiştir. Bununla hedef, kulüp işletimi için vazgeçilmez olan antrenörlerin (yarı zamanlı veya fahri personel olarak çalışanlar da dahil) bağlılığını kazanmaktır. Ödemenin yaza çekilmesi planlanmaktadır (normal ödeme zamanı Ekim/Kasım aylarıdır). Başvurular online NRW Eyalet Spor Federasyonu'nun teşvik portalı üzerinden https://foerderportal.lsb-nrw.de/startseite gönderilebilir.

Kısa mesai ödeneği

İş yerine bağlı teşvik alan bir iş alan için kısa mesai ödeneği talebinde bulunulursa (örn. entegresyon uzmanı/tam gün veya rekabetçi spor antrenörü) kısa mesai ödeneği alındığı sürece teşvik hakkı kullanılamaz. Ancak, mevcut COVID 19 krizi nedeniyle, işverenin ilave tutarları, uygun harcama olarak kabul edilmektedir ve bu nedenle kullanım belgesinde dikkate alınabilir. Burada belediye işverenlerinin (TVöD VKA) tarifeli sözleşmesinin düzenlemelerine dayanan üst sınırlar geçerlidir.

Çocuk ve gençlerle ilgilenilmesi

16 Mart 2020 tarihinden beri, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki yuva ve okullar şimdilik Paskalya Tatili başlangıcına kadar tatil edildi. Bu süre içinde çocuğuma evde bakacak durumda değilsem ne yapabilirim?

Dortmund'da, çocuklarına evde bakabilecek durumda olmayan aileler ve kritik altyapı (KRITIS) işlerinde çalışan ebeveynlerin 1. sınıf ila 6. sınıf arasındaki çocukları, eğitimci gözetiminde okullarında kalmaya devam edebilecek. Aynı durum kentteki yuvalarda da geçerli.

“Kritik altyapılar” neleri kapsıyor?

Kuzey Ren Vestfalya Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının tanımına göre, kritik altyapı sektörleri (KRITIS): "Çalışmalarının aksaması veya kesilmesi durumunda kalıcı tedarik sıkıntıları meydana getirecek, kamu güvenliğini ciddi ölçüde etkileyecek veya başka ağır sonuçlar meydana getirecek, kamusal yaşam açısından öneme sahip kurum ve kuruluşlardır."
02.04 tarihli yönetmelikte paragraf 5'te kritik altyapı tanımını okuyabilirsiniz. https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=18383&ver=8&val=18383&sg=0&menu=1&vd_back=N

Anahtar rollere sahip kişiler ne anlama geliyor?

Kritik altyapı sektöründeki işlerde çalışan ebeveynler anahtar rollere sahip kişiler olarak tanımlanıyor. Okullar kapatılmış olsa da, bu kişilerin çocukları, eğitimci gözetiminde okullarında kalmaya devam edebilecek. Ayrıntılı bilgiler için bkz.: https://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/gesundheit/informationen_zum_coronavirus/kitas_und_schulen_1/index.html

Kişilerin çocuklarını bakım hizmetlerine verebilmesi için şirketler, anahtar rollere sahip kişilerin kritik altyapıda çalışıyor olduklarını nasıl gösterebilir?

Dortmund Belediyesi web sitesine bununla ilgili bir form koydu. Söz konusu formu kullanarak işverenler, -şirket kritik altyapı alanında faaliyet gösteren bir şirket olduğundan- çalışanlarının anahtar role sahip kişi olduğunu belgeleyebiliyor. (https://www.dortmund.de/media/p/fabido/dl_fabido/20200315_Muster-Vordruck_Betreuungseinrichtungen.pdf)

NRW Eyaleti Kararnameleri ve yerel yönetim resmi duyuruları

Kararnameler ne için çıkarılıyor ve kimler tarafından formüle ediliyor?

Eyalet Kararnameleri Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlığının web sitesi üzerinden duyuruluyor.

Eyalet hükümeti temelde, enfekte olan kişilerin sayısının yükselmesini önlemek, koronavirüsün yayılmasını yavaşlatmak ve durdurmak için çeşitli düzenleme paketleri çıkardı. Kişisel temasların büyük ölçüde sınırlandırılması isteniyor, zira virüs insandan insana hava yoluyla ve dokunma yoluyla bulaşıyor.

PDF, 964.8 KB

PDF, 2145.6 KB

PDF, 2804 KB

PDF, 511.3 KB

PDF, 1233.2 KB

PDF, 1052.2 KB

PDF, 144.9 KB

PDF, 38.9 KB

PDF, 1239.3 KB

PDF, 513.7 KB

PDF, 766.9 KB

PDF, 1573.3 KB

PDF, 229 KB

PDF, 880.8 KB

PDF, 1176.6 KB

PDF, 85.3 KB

Kararnameler Dortmund’da nasıl uygulamaya geçiriliyor?

Kararnamenin çıkarılmasının ardından Dortmund Belediyesi ilgili düzenlemeleri yerel yönetimler bağlamında uygulamaya geçiriyor. Resmi duyurular  dortmund.de internet sitesindeki Resmi Gazete’de yayınlanıyor. İşletme sahipleri, serbest meslek sahipleri ve bunların çalışanları için alınan tüm tedbirler, yapılan tüm düzenlemeler, kararnameler ve resmi ilanlara dayanarak gerçekleştiriliyor.