Image
Header Fragen und Antworten für Unternehmen und Selbstständige zum Corona-Virus
none-colored

Pytania i odpowiedzi odnośnie do koronawirusa dla przedsiębiorstw i osób prowadzących własną działalność gospodarczą

DE  EN  EL  PL  TR

Miasto Dortmund ściśle współpracuje z krajem związkowym Nadrenia Północna-Westfalia. Najnowsze ustalenia, fakty i zależności publikowane są na pasku informacyjnym na stronie internetowej corona.dortmund.de. Prezentowane tam informacje udostępniane są przez urząd ds. zdrowia (Gesundheitsamt) w Dortmundzie i inne oficjalne organy magistratu.

Prosimy wszystkich obywateli i przedsiębiorców, aby w przypadku ogólnych pytań zasięgali informacji na wskazanej powyżej stronie i korzystali z numerów infolinii urzędu ds. zdrowia i magistratu tylko w sytuacjach kryzysowych.

Dla przedsiębiorstw i osób prowadzących własną działalność gospodarczą Ośrodek Wsparcia Gospodarki (Wirtschaftsförderung) w Dortmundzie przygotował odrębną sekcję najczęściej zadawanych pytań z informacjami o pierwszych środkach zaradczych oraz różnych propozycjach pomocy finansowej. Informacje i dane w sekcji najczęściej zadawane pytania opierają się na oficjalnych rozporządzeniach federacji i kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia.

Jako alternatywę udostępniamy Państwu numer infolinii, pod którym odpowiadamy na pytania przedsiębiorców i jednoosobowych firm w Dortmundzie. Dotychczas nie zostały uregulowane wszystkie kwestie, ale już teraz istnieje możliwość ułatwienia Państwu dostępu do formularzy i wniosków.
Oprócz tej usługi pracujemy jednocześnie z krajem związkowym i gminą oraz innymi partnerami nad stworzeniem kolejnych regulacji umożliwiających wsparcie finansowe.

Numer infolinii: 0231 50-22860

Jeżeli nie mogą Państwo skontaktować się z nami telefonicznie, prosimy o przesłanie nam wiadomości drogą elektroniczną:

wfdo-hotline@stadtdo.de

Regulacje dotyczące zamknięcia i otwarcia przedsiębiorstw i instytucji

Od poniedziałku, dnia 15 czerwca 2020 roku, w Nadrenii Północnej-Westfalii w życie wchodzą kolejne zmiany środków ochrony przed koronawirusem.  

Nowa wersja rozporządzenia w sprawie ochrony przed koronawirusem wchodzi w życie w poniedziałek, dnia 15 czerwca 2020 roku i obowiązuje na razie do dnia 1 lipca 2020 roku.

Tym samym zniesiona zostaje większość obowiązujących dotychczas obostrzeń. Nadal obowiązuje jednak szereg przepisów dotyczących higieny. Niektóre nieliczne obszary działalności i formy imprez są do odwołania zamknięte lub zakazane (patrz poniżej).

Wszelkie regulacje (zezwolenia, wymogi, zakazy) ujęto w niniejszym zestawieniu tabelarycznym (załącznik) urzędu ds. bezpieczeństwa i porządku publicznego (Ordnungsamt) w Dortmundzie:

Jakie zakłady pozostają nadal zamknięte?

Kluby i dyskoteki pozostają nadal zamknięte.
Działalność miejsc świadczeń płatnych usług seksualnych, domów publicznych i podobnych placówek jest nadal zabroniona.

Jakie imprezy pozostają zakazane?

Duże uroczystości, takie jak festyny ludowe, miejskie, wiejskie i uliczne, festyny strzeleckie, festiwale wina i tym podobne imprezy pozostają nadal zabronione co najmniej do 31 sierpnia 2020 roku. Dotyczy to również festynów muzycznych, festiwali i tym podobnych imprez kulturalnych oraz sportowych.
Imprezy o charakterze głównie towarzyskim pozostają również nadal zabronione.

Dla jakich sektorów gospodarki i imprez obowiązują również po dniu 15.06.2020 r. jakie wymogi?  

Zasadnicze regulacje odnośnie do ograniczenia kontaktów w przestrzeni publicznej i obowiązek noszenia maseczki zakrywającej usta i nos w określonych strefach ogólnodostępnych i otwartych dla klientów pozostają w mocy.

Imprezy i uroczystości

Imprezy i zgromadzenia z udziałem do 100 osób są dozwolone pod warunkiem stosowania się do wytycznych w zakresie ochrony i zachowania odstępu. Obowiązują tutaj regulacje w zakresie higieny, kontroli dostępu, zagwarantowania minimalnego odstępu 1,5 metra oraz identyfikacji widzów i uczestników. Dla imprez z udziałem powyżej 100 widzów obowiązują rozszerzone wymogi. Takie wydarzenia są dopuszczalne tylko w porozumieniu z właściwymi organami ds. zdrowia. Ponadto wymogiem jest szczególna koncepcja higieny i profilaktyki zakażeń.

W przypadku imprez ze stałymi miejscami siedzącymi możliwe jest pominięcie zasady zachowania odstępu 1,5 m, jeżeli opracowany zostanie rozkład siedzeń i zapewniona będzie identyfikacja uczestników. Dotyczy to także pozaszkolnych ofert edukacyjnych lub imprez kulturalnych, jeżeli zapewnione są stałe miejsca siedzące. Wytyczne dotyczące identyfikacji przewidują rejestrację danych uczestników oraz sporządzenie rozkładu siedzeń, który uwzględnia usadzenie obecnych osób.

Uroczystości prywatne

Imprezy o charakterze głównie towarzyskim pozostają nadal zabronione. Wyjątek stanowią imprezy ze szczególnych okazji, takich jak jubileusze, wesela, chrzciny, urodziny lub imprezy pożegnalne, które mogą znów się odbywać po spełnieniu wymogów. Takie uroczystości możliwe są przy udziale maksymalnie 50 uczestników, jeżeli przestrzegane są zasady higieny, a uczestnicy zostaną zarejestrowani w sposób umożliwiający ich identyfikację. Po spełnieniu tych warunków można na przykład podczas ślubów cywilnych lub spotkań po pogrzebie zrezygnować z noszenia maseczek zakrywających usta i nos. Takie uroczystości mogą odbywać się w wydzielonych pomieszczeniach również w lokalach gastronomicznych i hotelach.

Handel, muzea i gastronomia

Ułatwienia odnoszą się od dnia 15 czerwca również do obowiązującego w handlu ograniczenia dostępu w zależności od powierzchni. Zostanie ono rozszerzone od jednej osoby na dziesięć metrów kwadratowych do jednej osoby na siedem metrów kwadratowych powierzchni sprzedaży w obiekcie handlowym. Dotyczy to również ograniczenia liczby odwiedzających w muzeach i na wystawach oraz w ogrodach zoologicznych i parkach zwierząt. Bary mogą ponownie podjąć działalność zgodnie z wytycznymi w zakresie higieny i profilaktyki zakażeń,obowiązującymi dla pozostałych lokali gastronomicznych.

Obiekty wypoczynkowe i rekreacyjne

Pchle targi i targi staroci mogą odbywać się pod warunkiem wdrożenia szczególnej koncepcji higieny i profilaktyki zakażeń. Również działalność tymczasowych parków rekreacyjnych obejmujących większą liczbę stoisk może zostać dozwolona pod warunkiem wdrożenia szczególnej koncepcji higieny i profilaktyki zakażeń oraz w porozumieniu z właściwymi organami. Salony spa i sauny mogą ponownie podjąć działalność pod warunkiem wdrożenia zasad w zakresie higieny i profilaktyki zakażeń. To samo dotyczy basenów rekreacyjnych i parków wodnych. Zniesione zostało ograniczenie liczby użytkowników basenów sportowych.

Sport

Od poniedziałku możliwe jest znów uprawianie dyscyplin sportowych, które nie są bezkontaktowe, również w pomieszczeniach zamkniętych dla grup do dziesięciu osób, krewnych w linii prostej oraz członków dwóch gospodarstw domowych. Na świeżym powietrzu możliwe jest uprawianie sportu kontaktowego w grupach liczących do 30 osób. W obu przypadkach konieczne jest zapewnienie identyfikacji uczestników przez rejestrację ich danych. Również organizowanie zawodów w dyscyplinach sportu masowego i rekreacyjnego jest znów dozwolone także w pomieszczeniach zamkniętych i halach pod warunkiem przestrzegania koncepcji w zakresie higieny i profilaktyki zakażeń.

Środki pomocy finansowej dla przedsiębiorstw i związków

Wsparcie pomostowe NRW Plus (federacja i kraj związkowy Nadrenia Północna-Westfalia):

Program wsparcia pomostowego przewiduje dla uprawnionych przedsiębiorstw dotację do zakładowych kosztów stałych w miesiącach od czerwca do sierpnia 2020 roku. Warunkiem przyznania jest spadek obrotów o średnio przynajmniej 60% w miesiącach kwietniu i maju 2020 roku w stosunku do tego samego okresu poprzedniego roku. W zależności od wysokości spadku obrotów w miesiącach od czerwca do sierpnia pokryte zostanie do 80% kosztów stałych. Maksymalna kwota wsparcia wynosi odpowiednio 9000 lub 15 000 euro dla najmniejszych przedsiębiorstw i osób prowadzących własną działalność gospodarczą zatrudniających odpowiednio do pięciu lub dziesięciu pracowników, a 150 000 euro dla większych przedsiębiorstw.

Wsparcie pomostowe stanowi program dofinansowania dla wszystkich branż. Program dopełnia dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą, przedstawicieli wolnych zawodów i pracujących w przedsiębiorstwie właścicieli przedsiębiorstw jednoosobowych i spółek osobowych z maksymalnie 50 pracownikami w Nadrenii Północnej-Westfalii wsparcie pomostowe NRW Plus. . Dopełnienie to stanowi świadczenie wsparcia gospodarki dla wszystkich branż (fikcyjne wynagrodzenie dla przedsiębiorców). Przedsiębiorstwa otrzymają, o ile spełnione są kryteria kwalifikujące do wsparcia pomostowego federacji, dodatkowe dofinansowanie w wysokości 1000 euro miesięcznie na maksymalnie trzy miesiące w okresie od czerwca do sierpnia 2020 r. (maksymalnie 3000 euro) ze środków kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia. Tutaj link do informacji o wsparciu pomostowym NRW Plus: https://www.wirtschaft.nrw/ueberbrueckungshilfe .

Od zaraz na platformie do składania wniosków www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de mogą zarejestrować się doradcy podatkowi, biegli rewidenci lub audytorzy składający wnioski w imieniu przedsiębiorstw. Tam znajdą Państwo ponadto najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi na temat wsparcia pomostowego federacji.

Program pomocy doraźnej (federacja i kraj związkowy Nadrenia Północna-Westfalia)

Przedsiębiorstwa w regionie dotknięte kryzysem w wyniku pandemii koronawirusa mogły wnioskować o środki pomocy finansowej udzielanej przez kraj związkowy i federację. Do 25 000 euro kraj związkowy Nadrenia Północna-Westfalia wypłacał jako natychmiastową pomoc finansową. Termin elektronicznej procedury składania wniosków upłynął w dniu 31 maja 2020 roku. Nie jest już możliwe składanie wniosków o przyznanie natychmiastowej pomocy finansowej.

Wynagrodzenie za pracę w niepełnym wymiarze godzin – Kurzarbeitergeld (urząd pracy – Agentur für Arbeit)

Jeżeli przedsiębiorstwo wskutek zachorowań na koronawirusa na całym świecie zarządzi pracę w niepełnym wymiarze godzin i jeżeli w wyniku tego dojdzie do utraty wynagrodzenia, pracownicy znajdujący się w takiej sytuacji mogą otrzymywać wynagrodzenie za pracę w niepełnym wymiarze godzin (Kurzarbeitergeld). O to świadczenie wnioskować musi pracodawca. Zakłady, które w skutek negatywnego wpływu pandemii koronawirusa chcą wnioskować o przyznanie tzw. Kurzarbeitergeld, muszą najpierw zgłosić we właściwym dla siedziby urzędzie pracy (Agentur für Arbeit) pracę w niepełnym wymiarze godzin (Kurzarbeit). Urząd ten sprawdza następnie, czy spełnione są kryteria przyznania świadczenia.

 

Punkt obsługi pracodawców urzędu pracy (Agentur für Arbeit) dostępny jest pod numerem infolinii 0800 4555520 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.

 

Dla zakładów z Dortmundu, Hamm i powiatu Unna uruchomiono centralny numer telefoniczny 0231 842 9031..

Istnieją dwie możliwości złożenia wniosku:

 1. 1. Wniosek jest wypełniany on-line i może zostać wydrukowany i złożony
 2. 2. Przedsiębiorcy, którzy aktywowali w urzędzie usługę eServices, mogą przesłać wniosek również drogą elektroniczną:  eServices

Dodatkowe programy zapewniające płynność finansową

 • Szybki kredyt KfW (KfW-Schnellkredit) dla przedsiębiorstw średniej wielkości Na zakupy (inwestycje) i bieżące koszty (środki operacyjne) przedsiębiorstwa będą mogły wkrótce wnioskować o udzielenie nowego szybkiego kredytu KfW. Kredyt w 100% jest zabezpieczony poręczeniem federacji. To znacznie zwiększa szansę na uzyskanie zobowiązania do udzielenia pożyczki. Wniosek o przyznanie kredytu należy złożyć za pośrednictwem banku firmowego.
  Najważniejsze punkty:
  Kredyt preferencyjny na zakupy i bieżące koszty dla przedsiębiorstw od 11 do 249 pracowników, które funkcjonują na rynku przynajmniej od stycznia 2019 roku
  Maksymalna kwota kredytowa: do wysokości 3 obrotów miesięcznych roku 2019
  Przedsiębiorstwa do 50 pracowników otrzymają maksymalnie 500 000 euro
  Przedsiębiorstwa powyżej 50 pracowników otrzymają maksymalnie 800 000 euro
  Odsetki aktualnie 3,00% p.a.
  Okres spłaty kredytu 10 lat
  Przejęcie ryzyka w 100% przez KfW
  Brak oceny ryzyka przez bank
  Warunek: Ostatnio notowali Państwo zyski – albo w roku 2019 albo średnia ostatnich 3 lat
  https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html#detail-1-target
 • Kredyty organu KfW:Przedsiębiorstwa, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą i przedstawiciele wolnych zawodów, którzy przez kryzys wywołany pandemią koronawirusa znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej i potrzebują kredytu otrzymają pomoc z KfW-Banku. Mogą oni wnioskować od razu w banku firmowym o udzielenie kredytu na inwestycje i środki operacyjne, jeżeli nie znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej przed 31.12.2019 r. Organ KfW przejmuje przy tym 80% – 90% ryzyka niespłacenia kredytu banku firmowego. W celu przygotowania wniosku kredytowego w banku firmowym KfW udostępnia niniejszy formularz online: https://corona.kfw.de/?kfwnl=Unternehmensfinanzierung_MSB.27-03-2020.700218 Kontakt: 0800 539-900
 • Kredyt uniwersalny NRW-Banku: NRW.BANK uatrakcyjnił warunki udzielania kredytu uniwersalnego i ponosi już od 1. euro do 80% (zamiast dotychczasowych 50%) ryzyka. W przypadku zwolnienia od odpowiedzialności dla kwot do 250 tys. € do oceny ryzyka wystarczy dokumentacja banków firmowych. Zobowiązanie do udzielenia pożyczki wydane jest z reguły w ciągu 72 godzin.  Kontakt: 0211 91741 4800
 • Poręczenia: OrganBürgschaftsbank NRWudziela poręczeń na wypadek niespłacenia kredytu na kredyty dla przedsiębiorstw średniej wielkości i przedstawicieli wolnych zawodów, jeżeli nie mogą oni przedstawić swojemu bankowi wystarczających zabezpieczeń. Kontakt: 02131 5107-200
 • Dofinansowanie: Fundusz ‘Mikromezzaninfonds Deutschland’  może bez udziału banku firmowego i bez zabezpieczeń zostać cichym udziałowcem (do maks. 75 000 euro). Adresatami są małe przedsiębiorstwa, nowo powstałe firmy i szczególne grupy docelowe (m. in. przedsiębiorstwa prowadzące naukę zawodu oraz firmy założone przez osoby dotychczas bezrobotne).
 • Wsparcie dla niezależnych artystów: Nadzwyczajny program ministerstwa kultury i nauki kraju związkowego Nadrenii Północnej-Westfalii (MKW) dla niezależnych artystów został zakończony. Wszystkie osoby posiadające za mało własnych środków na zabezpieczenie swoich kosztów utrzymania lub nieposiadające żadnych środków mogą być uprawnione do otrzymywania świadczenia podstawowego dla osób poszukujących pracy (zasiłek dla bezrobotnych II stopnia – Arbeitslosengeld II). Ze względu na pandemię koronawirusa ustawodawca ułatwił tymczasowo dostęp do świadczenia podstawowego dla osób poszukujących pracy.
  Więcej informacji znajdą Państwo m. in. na stronie: https://www.arbeitsagentur.de/corona-faq-grundicherung
 • Odszkodowania w przypadku kwarantanny:  W przypadku utraty dochodu w związku z urzędowo zarządzoną kwarantanną istnieje możliwość uzyskania odszkodowania. Uprawnieni są pracownicy, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą i osoby wykonujące wolny zawód. Właściwym organem jest LWL-Amt für Soziales Entschädigungsrecht MünsterKontakt: 0251 591-01

Od dnia 30 marca 2020 roku również czynni zawodowo rodzice i rodzice zastępczy dzieci wymagających opieki, które nie skończyły jeszcze 12. roku życia lub są niepełnosprawne i zdane na pomoc osób trzecich, a których szkoły lub przedszkola zostały zamknięte, mogą złożyć wniosek o odszkodowanie. Wszystkie informacje o uprawnieniach do odszkodowania i elektronicznej procedurze składania wniosków dostępne są od zaraz na stronie internetowej http://www.ifsg-online.de/.
Ważna informacja: Należy zawsze sprawdzić adres URL wniosku internetowego i uważać na fałszywe strony internetowe.

Świadczenie podstawowe – Grundsicherung (zasiłek dla bezrobotnych II stopnia – Arbeitslosengeld II)

Wniosek o przyznanie świadczenia podstawowego (Grundsicherung) może złożyć każda osoba potrzebująca pomocy, która ma do dyspozycji za mało środków lub w ogóle nie ma środków na zabezpieczenie kosztów utrzymania własnych (i swojej rodziny). To obowiązuje niezależnie od sposobu zatrudnienia danej osoby.

Planuje się następujące tymczasowe ułatwienia dostępu do świadczenia podstawowego (informacje te są jeszcze tymczasowe i obowiązują z zastrzeżeniem uchwał):

 • Rezygnacja z kontroli posiadanego majątku w pierwszych 6 miesiącach.
 • W pierwszych 6 miesiącach pobierania świadczeń uznawane są wydatki na czynsz i ogrzewanie w rzeczywistej wysokości.
 • Dodatek na dziecko (Kinderzuschlag, KiZ) jako alternatywę do świadczenia podstawowego otrzymuje ta osoba, której dochód wystarcza wprawdzie dla niej samej, ale nie dla jej rodziny.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj: https://www.arbeitsagentur.de/corona-faq-grundicherung.

O te sprawy mogą się Państwo zatroszczyć od razu (urząd skarbowy, „GEZ”, GEMA):

 • Podatkowe środki pomocy finansowej na wypadek braku płynności:  Na płynność przedsiębiorstwa pozytywnie mogą wpłynąć środki podatkowe.
 • Zwolnienie ze składek abonamentu radiowo-telewizyjnego („GEZ”) i GEMA: Tymczasowe zwolnienie z opłat abonamentu radiowo-telewizyjnego i na rzecz stowarzyszenia GEMA jest możliwe w okresie zamknięcia lokalu:
  Abonament radiowo-telewizyjny:
  https://www.rundfunkbeitrag.de/unternehmen_und_institutionen/formulare/kontakt/index_ger.html
  • Pole wyboru: „Ich möchte eine Frage zu meinem Beitragskonto stellen”
  • Wiadomość z numerem klienta i krótkim uzasadnieniem i przewidywanym okresem zamknięcia.

GEMA:Wiadomość e-mail z numerem klienta i krótkim uzasadnieniem i przewidywanym okresem zamknięcia na adres  absagecorona@gema.de (https://www.gema.de/aktuelles/news/coronavirus-hinweis-fuer-veranstalter-und-musiknutzer/)

 • Odroczenie zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne:
  Jeżeli natychmiastowe ściąganie składek na ubezpieczenia społeczne oznaczałoby znaczną dolegliwość dla przedsiębiorstwa, a roszczenia nie są zagrożone wskutek odroczenia zapłaty, wówczas odroczenie zapłaty składek jest możliwe na uproszczonych warunkach. Wykorzystane muszą być wszystkie inne środki z różnych pakietów pomocowych i programów wsparcia rządu federalnego. Decyzję w sprawie odroczenia zapłaty wydaje według uznania kasa chorych jako właściwy punkt poboru składek. Proszę zwrócić się bezpośrednio do właściwej kasy chorych.

Dofinansowanie kosztów usług doradczych dla przedsiębiorstw:

Ze względu na duży popyt wykorzystano już środki przewidziane w szczególnym module nadzwyczajnym do walki ze skutkami pandemii koronawirusa w ramach programu wsparcia wiedzy przedsiębiorczej. Dofinansowanie z modułu nadzwyczajnego do walki ze skutkami pandemii koronawirusa zostało z tego powodu przedwcześnie zakończone. Nadal można korzystać z innych modułów wsparcia wiedzy przedsiębiorczej dla istniejących przedsiębiorstw i przedsiębiorstw w sytuacji kryzysowej. Wnioski można składać do Federalnego Urzędu ds. Gospodarki i Kontroli Eksportu (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) (BAFA; = organ przyznający pomoc).

Tutaj znajdą Państwo wniosek: https://www.bafa.de/DE/Wirtschafts_Mittelstandsfoerderung/Beratung_Finanzierung/Unternehmensberatung/unternehmensberatung.html?nn=8062106

Program wsparcia „go-digital” wspiera tworzenie zdalnych miejsc pracy:

Przedsiębiorstwa małej i średniej wielkości (MŚP) i zakłady rzemieślnicze z liczbą pracowników nieprzekraczającą 100 osób mogą uzyskać pomoc finansową, jeżeli w krótkim terminie utworzą zdalne miejsca pracy. Zwrotowi w wysokości do 50% podlegają koszty wspierających konsultacji aż po realizację rozwiązań pracy zdalnej przez firmę konsultingową upoważnioną przez Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energii (BMWi). Przy maksymalnej stawce dziennej dla konsultanta wynoszącej 1100 euro zakres dofinansowania obejmuje maksymalnie 30 dni.

Konkretne pytania dotyczące możliwości przyznania dofinansowania i składania wniosków udziela promotor projektu, EURONORM GmbH, telefonicznie pod numerem 030-97003-333.

Tutaj znajdą Państwo informacje dotyczące składania wniosków: https://www.innovation-beratung-foerderung.de/INNO/Redaktion/DE/Kurzmeldungen/Aktuelles/2020/200320-go-digital-homeoffice.html

Program wsparcia dla handlu detalicznego: Rozwój cyfryzacji:

Wielu sprzedawców detalicznych w Nadrenii Północnej-Westfalii nadal walczy z ekonomicznymi skutkami pandemii koronawirusa. Te stanowiły duże wyzwanie w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw bez własnej strony internetowej. Technologie cyfrowe mogą pomóc przetrwać kryzys: Klienci przyzwyczaili się w znacznym stopniu do usług cyfrowych i cyfrowych kanałów informacyjnych i będą z nich korzystać w większym zakresie. Wezwaniem do udziału w projekcie „Digitalen und stationären Einzelhandel zusammendenken” – program nadzwyczajny 2020 rząd krajowy chce asystować przedsiębiorstwom na drodze do cyfryzacji. Wezwanie do udziału w projekcie skierowane jest do przedsiębiorstw stacjonarnego handlu detalicznego posiadających nie więcej niż 49 pracowników i osiągających obroty wysokości maksymalnie 10 mln euro lub roczną sumę bilansową do 10 mln euro. Dofinansowane są krótkoterminowe projekty małych przedsiębiorstw, które po raz pierwszy wdrażają rozwiązania cyfrowe lub chcą przyspieszyć wdrożenie lub rozwój technologii cyfrowych w swoim przedsiębiorstwie. Projekty muszą zostać ukończone do 31.12.2020 r. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 12 000 euro przy stawce wsparcia do 90 proc. Projekt musi ponadto służyć bezpośrednio walce ze skutkami kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa lub ich ograniczeniu.

Pomysły na projekty można składać od zaraz do 30.08.2020 r. do promotora projektu Jülich. Więcej informacji o wezwaniu, dokumentach aplikacyjnych i zasadach dofinansowania znajdą Państwo pod adresem www.digihandel.nrw .

Środki pomocy finansowej dla związków

Związki i organizacje charytatywne mogą złożyć wniosek o jednorazową dotację w wysokości do 15 000 euro w celu przezwyciężenia zagrażających bytowi problemów z płynnością wywołanych pandemią koronawirusa. Dofinansowanie uzależnione jest od rzeczywistego zapotrzebowania. Warunkiem uzyskania pomocy doraźnej jest uniknięcie problemów z płynnością wywołanych pandemią koronawirusa, które mogłyby się przyczynić do zagrożenia bytu w formie grożącej niewypłacalności. Sytuacja gospodarcza zagrażająca bytowi i/lub problemy finansowe muszą być skutkiem braku dochodu i/lub nieuniknionych wydatków w związku z pandemią koronawirusa. Złożenie wniosku jest możliwe wyłącznie elektronicznie i najpóźniej do 4 grudnia 2020 r. pod niniejszym linkiem https://heimatsoforthilfe.nrw.de/lip/authenticate.do . https://mhkbg.nrw/sites/default/files/media/document/file/faq_sonderprogramm_heimat_2020.pdf .

Program pomocy doraźnej kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia dla związków sportowych (10 mln euro)

Warunkiem uzyskania pomocy doraźnej są problemy z płynnością wywołane pandemią koronawirusa, które mogłyby się przyczynić do zagrożenia istnienia związku w formie grożącej niewypłacalności. Związki sportowe znajdujące się w trudnej sytuacji mogą złożyć do 15 sierpnia 2020 roku wniosek elektroniczny przez portal wsparcia krajowego związku sportowego Nadrenii Północnej-Westfalii (Förderportal des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen) https://foerderportal.lsb-nrw.de/startseite – złożenie wniosku pisemnego nie jest możliwe! Informacje o procedurze znajdą Państwo na stronie internetowej krajowego związku sportowego Nadrenii Północnej-Westfalii www.lsb.nrw . Do złożenia wniosku uprawnione są wszystkie związki będące członkami jednej z naszych organizacji członkowskich (Sportbund lub Sportfachverband) wchodzących w skład krajowego związku sportowego Nadrenii Północnej-Westfalii (Landessportbund NRW). Nieuprawnione do złożenia wniosku są spółki kapitałowe będące udziałowcami związków składających wniosek. Związki muszą udzielić przy tym szczegółowych informacji o swoich dochodach i wydatkach. Dofinansowanie odbywa się w formie bezzwrotnej dotacji w wysokości 60 proc. udokumentowanego braku środków finansowych. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 50 000,- euro.
W razie pytań proszę zwrócić się pod adres soforthilfe-sport@lsb.nrw.

Wyższe dofinansowanie instruktorów (3 mln euro)

Program w wysokości 7,56 mln euro w celu dofinansowania pracy instruktorów w związkach sportowych („Übungsleiterförderung”), z którego regularnie korzysta od 7000 do 8000 związków, w obliczu kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa zostanie zwiększony przez agencję rządową Staatskanzlei o 3 mln euro, tzn. o prawie 40 proc. W ten sposób ma zostać zagwarantowane utrzymanie instruktorów niezbędnych do zapewnienia funkcjonowania związków (również w ramach działalności dodatkowej lub w oparciu o honorarium). Celem jest wcześniejsza wypłata latem (zwykły termin wypłaty przypada na październik/listopad). Złożenie wniosków możliwe jest elektronicznie przez portal wsparcia krajowego związku sportowego Nadrenii Północnej-Westfalii (Förderportal des Landessportbundes NRW)  https://foerderportal.lsb-nrw.de/startseite.

Wynagrodzenie za pracę w niepełnym wymiarze godzin (Kurzarbeitergeld)

Jeżeli zgłoszono wynagrodzenie za pracę w niepełnym wymiarze godzin dla pracownika otrzymującego dofinansowanie powiązane ze stanowiskiem pracy (np. specjalista ds. integracji/opieki całodziennej lub trener sportu wyczynowego), wówczas na czas wypłaty świadczenia Kurzarbeitergeld przepada uprawnienie do dofinansowania. Kwoty wyrównania dla pracodawców uznawane są jednak ze względu na aktualny kryzys wywołany koronawirusem jako koszty kwalifikowane i mogą zostać tym samym uwzględnione w dokumentacji rozliczeniowej. Przy tym obowiązują górne granice odpowiadające regulacjom umów taryfowych pracodawców gminnych (TVöD VKA).

Opieka nad dziećmi i młodzieżą

Od dnia 16 marca 2020 r. przedszkola i szkoły w Nadrenii Północnej-Westfalii są zamknięte początkowo do ferii wielkanocnych. Co mogę zrobić, jeżeli nie mogę w tym czasie sam/sama opiekować się dzieckiem?

W Dortmundzie zapewnia się nadal opiekę dla dzieci z klas 1 – 6 w szkole, do której normalnie uczęszczają, jeżeli rodzice nie mogą zapewnić dziecku opieki w inny sposób, a pracują w sektorze infrastruktury krytycznej (IK). Analogicznie odnosi się to do przedszkoli w mieście.

Co to jest „infrastruktura krytyczna”?

Zgodnie z definicją Ministerstwa Pracy, Zdrowia i Spraw Socjalnych w Nadrenii Północnej-Westfalii do infrastruktury krytycznej (IK) należą organizacje i instytucje o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania państwowej społeczności, w przypadku których brak lub zakłócenia w działaniu pociągnęłyby za sobą długotrwałe braki w zaopatrzeniu, znaczące zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego lub inne poważne konsekwencje.
W paragrafie 5 rozporządzenia z dnia 02.04. ujęto definicję infrastruktury https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=18383&ver=8&val=18383&sg=0&menu=1&vd_back=N

Kim są osoby kluczowe?

Mianem osób kluczowym określa się rodziców zatrudnionych w sektorze infrastruktury krytycznej. Ich dzieciom zapewnia się opiekę mimo zamknięcia szkół i przedszkoli. Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: https://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/gesundheit/informationen_zum_coronavirus/kitas_und_schulen_1/index.html

W jaki sposób przedsiębiorstwa zaświadczają osobom kluczowym zatrudnienie w sektorze infrastruktury krytycznej uprawniające do uzyskania opieki nad dzieckiem?

Miasto Dortmund umieściło na swojej stronie internetowej formularz, przy użyciu którego pracodawca może zaświadczyć pracownikowi przynależność do osób kluczowych, ponieważ przedsiębiorstwo działa w sektorze infrastruktury krytycznej. (https://www.dortmund.de/media/p/fabido/dl_fabido/20200315_Muster-Vordruck_Betreuungseinrichtungen.pdf)

Rozporządzenia kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia i ogłoszenia gminne

Jakie rozporządzenia wydano i kto je przygotował?

Rozporządzenia kraju związkowego znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Pracy, Zdrowia i Spraw Socjalnych kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia.

Zasadniczo rząd krajowy uchwalił różne pakiety środków zaradczych w celu uniknięcia dalszych zakażeń i spowolnienia i zahamowania rozprzestrzeniania się koronawirusa. W tym celu należy znacznie ograniczyć kontakty międzyludzkie, ponieważ wirus przenosi się drogą kropelkową i przez kontakt między ludźmi.

PDF, 964.8 KB

PDF, 2145.6 KB

PDF, 2804 KB

PDF, 511.3 KB

PDF, 1233.2 KB

PDF, 1052.2 KB

PDF, 144.9 KB

PDF, 38.9 KB

PDF, 1239.3 KB

PDF, 513.7 KB

PDF, 766.9 KB

PDF, 1573.3 KB

PDF, 229 KB

PDF, 880.8 KB

PDF, 1176.6 KB

PDF, 85.3 KB

W jaki sposób wdrażane są rozporządzenia w Dortmundzie?

Po wydaniu rozporządzenia miasto Dortmund wdraża środki w gminie.Ogłoszenia publikowane są w dziennikach urzędowych na stronie internetowej dortmund.de. Wszystkie wdrożone środki dla przedsiębiorców oraz jednoosobowych firm i ich pracowników wynikają z rozporządzeń i ogłoszeń.