Pytania i odpowiedzi odnośnie do koronawirusa dla przedsiębiorstw i osób prowadzących własną działalność gospodarczą

DE EN EL PL TR

 

Miasto Dortmund ściśle współpracuje z krajem związkowym Nadrenia Północna-Westfalia. Najnowsze ustalenia, fakty i zależności publikowane są na pasku informacyjnym na stronie internetowej corona.dortmund.de. Prezentowane tam informacje udostępniane są przez urząd ds. zdrowia (Gesundheitsamt) w Dortmundzie i inne oficjalne organy magistratu.

Prosimy wszystkich obywateli i przedsiębiorców, aby w przypadku ogólnych pytań zasięgali informacji na wskazanej powyżej stronie i korzystali z numerów infolinii urzędu ds. zdrowia i magistratu tylko w sytuacjach kryzysowych.

Dla przedsiębiorstw i osób prowadzących własną działalność gospodarczą Ośrodek Wsparcia Gospodarki (Wirtschaftsförderung) w Dortmundzie przygotował odrębną sekcję najczęściej zadawanych pytań z informacjami o pierwszych środkach zaradczych oraz różnych propozycjach pomocy finansowej.

Jako alternatywę udostępniamy Państwu numer infolinii, pod którym odpowiadamy na pytania przedsiębiorców i jednoosobowych firm w Dortmundzie. Dotychczas nie zostały uregulowane wszystkie kwestie, ale już teraz istnieje możliwość ułatwienia Państwu dostępu do formularzy i wniosków.
Oprócz tej usługi pracujemy jednocześnie z krajem związkowym i gminą oraz innymi partnerami nad stworzeniem kolejnych regulacji umożliwiających wsparcie finansowe.

Numer infolinii: 0231 50-22860

Jeżeli nie mogą Państwo skontaktować się z nami telefonicznie, prosimy o przesłanie nam wiadomości drogą elektroniczną:

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

 

Jak mogę zmniejszyć ryzyko zakażenia w moim zakładzie?

Do obowiązków pracodawcy związanych z profilaktyczną opieką zdrowotną należy ograniczenie ryzyka zakażenia do minimum. Przestrzegając kilka prostych zasad postępowania każdy może przyczynić się do zahamowania pandemii koronawirusa. Zaliczają się do nich zasady higieny osobistej, jak również unikanie kontaktów osobistych, na przykład dzięki pracy zdalnej lub odwołanie/przełożenie terminów podróży służbowych.

Jakie zasady higieny osobistej należy wdrożyć w zakładzie?

Zadbaj o to, aby w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdowało się mydło w wystarczającej ilości, i zachęcaj pracowników do częstego i dokładnego mycia rąk. Należy zaniechać podawania sobie rąk. Często używane powierzchnie (klamki, spłuczka toaletowa, ekspres do kawy i stanowisko pracy z klawiaturą, myszką itp.) należy regularnie czyścić lub dezynfekować.

Czy muszę swoim pracownikom zlecić pracę zdalną?

Nie przysługuje ogólne prawo do wykonywania pracy zdalnej. Aby zredukować ryzyko zakażenia, należy jednak ograniczyć kontakty międzyludzkie. Dlatego wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, zaleca się wykonywanie pracy z domu. Należy zapewnić dostęp do wymaganego sprzętu technicznego (laptop, ewentualnie telefon służbowy itp.).

W jaki sposób mogę chronić przed zakażeniem pracowników w zakładzie produkcyjnym?

Należy sprawdzić, czy możliwe jest zachowanie bezpiecznego odstępu wynoszącego 1,5 metra. Możliwe jest również przesunięcie czasu pracy w trybie zmianowym tak, aby jak najmniej pracowników przebywało w tym samym miejscu.

W jaki sposób mogę chronić przed zakażeniem pracowników w lokalach handlowych?

Należy zwrócić w szczególności uwagę na kwestie przestrzegania zasad higieny osobistej i w miarę możliwości zachowania zalecanego minimalnego odstępu wynoszącego 1,5 metra od innych ludzi. Inne ważne informacje udostępnia Branżowe stowarzyszenie ubezpieczeniowe dla handlu i logistyki (Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik):

https://www.bghw.de/presse/pressemitteilungen/aktuelle-pressemitteilungen/das-coronavirus-tipps-fuer-handel-und-warenlogistik

Czy mogę jeszcze brać udział w spotkaniach biznesowych?

Zrezygnuj z niepotrzebnych podróży, również na terenie Niemiec. Zastanów się, czy nie można przeprowadzić spotkania na przykład przez telefon lub w formie telekonferencji.

Jak przygotować zakład na wypadek zachorowań i związanych z nimi nieobecności pracowników?

Upewnij się, że masz wszystkie potrzebne dane klientów i dostawców, aby nawiązać z nimi kontakt. Kadra kierownicza powinna się na wszelki wypadek przygotować na wystąpienie sytuacji kryzysowej i opracować odpowiedzi na następujące pytania:

 • Co się stanie, jeżeli konieczne jest zamknięcie poszczególnych zakładów?
 • Co się dzieje w przypadku zakłóceń w łańcuchach logistycznych?
 • Jak mogę zapewnić ciągłość procesów w zakładzie w przypadku nieobecności pracowników spowodowanych chorobą?
 • Czy konieczne są działania komunikacyjne, na przykład informacja prasowa, dla opinii publicznej?
 • Czy znam wszystkie rodzaje pomocy finansowej przysługującej mi w trudnej sytuacji gospodarczej?

Niemieckie ustawowe ubezpieczenie wypadkowe (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) oferuje bezpłatny poradnik zakładowego planowania na wypadek pandemii:

https://publikationen.dguv.de/praevention/allgemeine-informationen/2054/10-tipps-zur-betrieblichen-pandemieplanung

Jak postępować z pracownikami, u których wystąpiły objawy chorobowe?

Pracownicy, u których wystąpiły objawy chorobowe, które mogą ewentualnie wskazywać na zakażenie koronawirusem (np. kaszel, gorączka), nie powinni przychodzić do zakładu, a dalsze postępowanie powinni uzgodnić z lekarzem pierwszego kontaktu.

Co należy zrobić, jeżeli jeden z pracowników wrócił z podróży (służbowej) z obszaru wysokiego ryzyka zakażenia koronawirusem?

Osobom, które wróciły z obszaru wysokiego ryzyka zakażenia koronawirusem zgodnie z deklaracją Instytutu im. Roberta Kocha (Robert-Koch-Institut), polecono poddanie się 14-dniowej kwarantannie domowej – niezależnie od wystąpienia objawów choroby dróg oddechowych. Należy o tym poinformować urząd ds. zdrowia (Gesundheitsamt) właściwy dla miejsca zamieszkania.

Czy pracownicy mogą przyjść do pracy, jeżeli mieli kontakt z osobą, która miała pozytywny wynik testu na koronawirusa?

To zależy od tego, jak bliski to był kontakt. Właściwy urząd ds. zdrowia (Gesundheitsamt) decyduje tutaj indywidualnie, czy konieczna jest kwarantanna (domowa) nawet, jeżeli pracownik nie ma objawów choroby.

Instytut im. Roberta Kocha (Robert-Koch-Institut) przygotował broszurę informacyjną na temat kwarantanny:

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene/Flyer.pdf?__blob=publicationFile

Czy należy wypłacać wynagrodzenie, jeżeli pracownik objęty jest kwarantanną?

Tak i to niezależnie od faktu, czy pracownik objęty jest kwarantanną domową czy szpitalną. Zgodnie z § 56 niemieckiej ustawy o ochronie przed infekcjami (Infektionsschutzgesetz) pracodawca może jednak ubiegać się o zwrot tych kosztów we właściwym urzędzie (np. urzędzie ds. zdrowia (Gesundheitsamt)) danego kraju związkowego. Ciągłość wypłaty wynagrodzenia obowiązuje przez 6 tygodni, potem wypłacany jest zasiłek chorobowy.

U mojego pracownika stwierdzono koronawirusa. Co oznacza to dla mnie i pozostałych pracowników?

W przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem u jednego pracownika urząd ds. zdrowia (Gesundheitsamt) skontaktuje się z danym zakładem i zadecyduje o dalszych koniecznych środkach bezpieczeństwa w zależności od charakteru zakładu. Środki te mogą również obejmować przezornie zarządzoną kwarantannę wobec wszystkich lub wobec grupy pracowników.

Gdzie uzyskam szczegółowe informacje?

Instytut im. Roberta Kocha (Robert-Koch-Institut) udziela odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące koronawirusa i profilaktyki zakażeń:

https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html

Również urząd ds. zdrowia (Gesundheitsamt) w mieście Dortmund udziela wyczerpujących informacji na temat koronawirusa:

https://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/gesundheit/informationen_zum_coronavirus/index.html

Najnowszych informacji udziela również Federalne Ministerstwo Zdrowia (Bundesgesundheitsministerium):

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html

Jakie placówki, ośrodki należy zamknąć, jakie oferty wstrzymać?

 • Wszystkie restauracje, gospody, bistra, stołówki, jadłodajnie, bary, puby, kawiarnie i inne lokale gastronomiczne
 • Wszystkie kluby, dyskoteki, teatry, opery i filharmonie, kina, muzea i podobne placówki
 • Wszystkie targi, wystawy, parki rozrywki, zoo i oferty rekreacyjne (pod dachem i na powietrzu), targowiska specjalistyczne i podobne placówki
 • Wszystkie siłownie, baseny i aquaparki, sauny i podobne placówki
 • Wszystkie kursy w placówkach Volkshochschule, szkołach muzycznych, innych publicznych i prywatnych pozaszkolnych placówkach oświatowych
 • Wycieczki autokarowe
 • Jakiekolwiek zajęcia sportowe we wszystkich publicznych i prywatnych obiektach sportowych oraz wszystkie spotkania w związkach, związkach sportowych, innych placówkach sportowo-rekreacyjnych
 • Hale z automatami do gry, kasyna, punkty bukmacherskie i podobne placówki
 • To samo obowiązuje kluby nocne, domy publiczne i podobne placówki

Czy istnieją placówki, do których wstęp jest nadal dozwolony z ograniczeniami lub w ściśle określonych warunkach?

Tak. Dostawa potraw i napojów oraz sprzedaż na wynos przez restauracje, gospody, bistra, stołówki, kawiarnie i jadłodajnie jest dopuszczalna, jeżeli zachowane są odstępy wymagane w celu zapewnienia ochrony przed zakażeniem. Spożywanie potraw jest zakazane w obrębie 50 metrów od lokalu gastronomicznego.

Niepubliczne stołówki zakładowe mogą być prowadzone w celu zaopatrywania pracowników, jeżeli przedsięwzięto środki zaradcze w zakresie higieny, kontroli dostępu, uniknięcia kolejek i zapewnienia minimalnego odstępu wynoszącego 1,5 metra.

Biblioteki, w tym biblioteki uniwersyteckie, muszą ograniczyć dostęp do zasobów i umożliwić go tylko przy zachowaniu restrykcyjnych środków bezpieczeństwa (w szczególności rejestracja osób odwiedzających z danymi kontaktowymi, regulacja liczby odwiedzających, wytyczne dotyczące minimalnych odstępów między stanowiskami pracy i miejscami w czytelni wynoszących 2 metry, zasady higieny osobistej, plakaty z informacjami o prawidłowym stosowaniu zasad higieny osobistej).

Czy zakazane jest oferowanie usług przez salony fryzjerskie, salony stylizacji paznokci, studia tatuażu i gabinety masażu?

Tak. Zakazane są usługi, przy których wykonywaniu niemożliwe jest zachowanie minimalnego odstępu między ludźmi wynoszącego 1,5 metra (w szczególności w salonach fryzjerskich, salonach stylizacji paznokci, studiach tatuażu i gabinetach masażu).

Czy fizjoterapeuci i ergoterapeuci mogą nadal prowadzić terapie?

Tak. Wykonywanie zawodów terapeutycznych, w szczególności przez fizjoterapeutów i ergoterapeutów, nadal jest dozwolone, jeżeli orzeczenie lekarskie poświadcza konieczność przeprowadzenia terapii z punktu medycznego i wdrożone zostały restrykcyjne środki ochrony przed zakażeniem.

Czy mam dostęp do szpitalnych placówek medycznych i domów opieki?

Od dnia 02.04.2020 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w zakresie infrastruktury instytucji opiekujących się dziećmi, placówek opieki dziennej i nocnej, ośrodków wsparcia dziennego instytucji integracyjnych, ośrodków rehabilitacji zawodowej. Rozporządzenie to znajdą Państwo tutaj: https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=18383

Jakie placówki nadal są aktywne?

Następujące placówki nie są objęte nakazem zamknięcia:

 • sklepy spożywcze
 • cotygodniowe targi
 • punkty usług kurierskich
 • sklepy z napojami
 • apteki, sklepy medyczne i drogerie
 • stacje benzynowe
 • banki i kasy oszczędnościowe
 • placówki pocztowe
 • pralnie
 • pralnie samoobsługowe
 • punkty sprzedaży prasy
 • markety budowlane, ogrodowe i zoologiczne

Funkcjonowanie marketów budowlanych i ogrodowych jest dopuszczalne w celu zaopatrzenia osób prowadzących działalność gospodarczą i rzemieślników. Innym osobom wstęp jest dozwolony tylko, jeżeli przedsięwzięto odpowiednie środki zaradcze służące ochronie przed zakażeniem (w szczególności środki zapewniające zachowanie minimalnych odstępów i ochronę kasjerów). Po spełnieniu tych warunków pracę mogą kontynuować również floryści.

 • hurtownie

Jakie modyfikacje są konieczne w rzemiośle i sektorze usługowym?

Rzemieślnicy i usługodawcy mogą kontynuować swoją pracę po wdrożeniu środków zaradczych służących ochronie przed zakażeniem. Optykom, protetykom słuchu, producentom obuwia ortopedycznego i innym rzemieślnikom z lokalami handlowymi zakazuje się jednak sprzedaży towarów niezwiązanych z usługami rzemieślniczymi; wyjątek stanowią konieczne akcesoria.

Czy dostęp do centrów, galerii handlowych i outletów jest nadal dozwolony?

Dostęp do tych i podobnych placówek jest dozwolony tylko, jeżeli znajdują się tam placówki nieobjęte nakazem zamknięcia (patrz powyżej). Pobyt jest dozwolony tylko w celu odwiedzenia danej placówki. Funkcjonowanie marketów budowlanych i ogrodowych jest dopuszczalne w celu zaopatrzenia osób prowadzących działalność gospodarczą i rzemieślników. Innym osobom wstęp jest dozwolony tylko, jeżeli przedsięwzięto odpowiednie środki zaradcze służące ochronie przed zakażeniem (w szczególności środki zapewniające zachowanie minimalnych odstępów i ochronę kasjerów). Po spełnieniu tych warunków pracę mogą kontynuować również floryści.

Czy dla poszczególnych placówek obowiązują inne godziny otwarcia?

Placówki sklepów spożywczych, cotygodniowe targi, punkty usług kurierskich, apteki i hurtownie mogą być otwarte również w niedziele i święta od godz. 13 do godz. 18. Wyjątek stanowią Wielki Piątek, Niedziela Wielkanocna i Poniedziałek Wielkanocny.

Czy nadal dozwolone są imprezy?

Nie. Imprezy są zasadniczo zakazane. Wyjątkiem są imprezy służące zaopatrzeniu, zachowaniu bezpieczeństwa i porządku lub zabezpieczeniu warunków bytowych i profilaktyce, na przykład cotygodniowe targi.

Czy hotele mogą nadal przyjmować turystów?

Nie. Noclegi w celach turystycznych są zakazane do odwołania.

Jaki jest okres obowiązywania wskazanych środków?

Okres obowiązywania środków zależy od dalszego przebiegu pandemii koronawirusa w Niemczech. Na tle ostatnio drastycznie zwiększającej się liczby zakażeń należy wpierw przerwać łańcuchy epidemiczne i odczekać, czy środki będą skuteczne. Proszę śledzić w tym celu również obwieszczenia kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia: www.mags.nrw

Jakie propozycje pomocy finansowej są do dyspozycji przedsiębiorstw i osób prowadzących własną działalność gospodarczą?

Aby wesprzeć przedsiębiorstwa i osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, które znajdą się w trudnej sytuacji finansowej wskutek pandemii koronawirusa, federacja i kraje związkowe ustaliły działania zapewniające płynność finansową. Mają one umożliwić przetrwanie tymczasowych niedoborów dostaw i wahań popytu. Zaliczają się do nich:

 1. korzystnie oprocentowane kredyty (na środki operacyjne)
 2. poręczenia kredytów
 3. wynagrodzenie za pracę w niepełnym wymiarze godzin (Kurzarbeitergeld)
 4. odszkodowanie za utracone dochody

inne działania w ramach pakietu ratunkowego Nadrenii Północnej-Westfalii

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w najczęściej zadawanych pytaniach w punkcie „Środki pomocy finansowej dla przedsiębiorstw”.

Rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia z dnia 22.03.2020 r. znajdą Państwo tutaj: https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=18354&ver=8&val=18354&sg=0&menu=1&vd_back=N

Program pomocy doraźnej (federacja i kraj związkowy Nadrenia Północna-Westfalia)

Rząd federalny Niemiec wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach programu pomocy doraźnej. Kraj związkowy Nadrenia Północna-Westfalia zwiększa płatności dla przedsiębiorstw do 50 pracowników o krajowe środki finansowe.


Pomoc udzielana jest w formie jednorazowej, bezzwrotnej dotacji. Jest ona stopniowana w zależności od liczby pracowników i wynosi na trzy miesiące:

 • 9000 euro: do pięciu pracowników (federalne środki finansowe)
 • 15 000 euro: do dziesięciu pracowników (federalne środki finansowe)
 • 25 000 euro: do pięćdziesięciu pracowników (krajowe środki finansowe)

Wnioski można składać od piątku, dnia 27.03.2020 r. na stronie www.wirtschaft.nrw/corona.

Wynagrodzenie za pracę w niepełnym wymiarze godzin – Kurzarbeitergeld (urząd pracy – Agentur für Arbeit)

Jeżeli przedsiębiorstwo wskutek zachorowań na koronawirusa na całym świecie zarządzi pracę w niepełnym wymiarze godzin i jeżeli w wyniku tego dojdzie do utraty wynagrodzenia, pracownicy znajdujący się w takiej sytuacji mogą otrzymywać wynagrodzenie za pracę w niepełnym wymiarze godzin (Kurzarbeitergeld). O to świadczenie wnioskować musi pracodawca. Zakłady, które w skutek negatywnego wpływu pandemii koronawirusa chcą wnioskować o przyznanie tzw. Kurzarbeitergeld, muszą najpierw zgłosić we właściwym dla siedziby urzędzie pracy (Agentur für Arbeit) pracę w niepełnym wymiarze godzin (Kurzarbeit). Urząd ten sprawdza następnie, czy spełnione są kryteria przyznania świadczenia.


Punkt obsługi pracodawców urzędu pracy (Agentur für Arbeit) dostępny jest pod numerem infolinii 0800 4555520 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.


Dla zakładów z Dortmundu, Hamm i powiatu Unna uruchomiono centralny numer telefoniczny 0231 842 9031.

Istnieją dwie możliwości złożenia wniosku:

 1. Wniosek jest wypełniany on-line i może zostać wydrukowany i złożony
 2. Przedsiębiorcy, którzy aktywowali w urzędzie usługę eServices, mogą przesłać wniosek również drogą elektroniczną: eServices

Dodatkowe programy zapewniające płynność finansową

 • Kredyty organu KfW: Przedsiębiorstwa, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą i przedstawiciele wolnych zawodów, którzy przez kryzys wywołany pandemią koronawirusa znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej i potrzebują kredytu, otrzymają pomoc z KfW-Banku. Mogą oni wnioskować od razu w banku firmowym o udzielenie kredytu na inwestycje i środki operacyjne, jeżeli nie znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej przed 31.12.2019 r. Organ KfW przejmuje przy tym 80% – 90% ryzyka niespłacenia kredytu banku firmowego. Kontakt: 0800 539-900
 • Kredyt uniwersalny NRW-Banku: NRW.BANK uatrakcyjnił warunki udzielania kredytu uniwersalnego i ponosi już od 1. euro do 80% (zamiast dotychczasowych 50%) ryzyka. W przypadku zwolnienia od odpowiedzialności dla kwot do 250 tys. € do oceny ryzyka wystarczy dokumentacja banków firmowych. Zobowiązanie do udzielenia pożyczki wydane jest z reguły w ciągu 72 godzin. Kontakt: 0211 91741 4800
 • Poręczenia: Organ Bürgschaftsbank NRW udziela poręczeń na wypadek niespłacenia kredytu na kredyty dla przedsiębiorstw średniej wielkości i przedstawicieli wolnych zawodów, jeżeli nie mogą oni przedstawić swojemu bankowi wystarczających zabezpieczeń. Kontakt: 02131 5107-200
 • Dofinansowanie: Fundusz „Mikromezzaninfonds Deutschland” może bez udziału banku firmowego i bez zabezpieczeń zostać cichym udziałowcem (do maks. 75 000 euro). Adresatami są małe przedsiębiorstwa, nowo powstałe firmy i szczególne grupy docelowe (m. in. przedsiębiorstwa prowadzące naukę zawodu oraz firmy założone przez osoby dotychczas bezrobotne).
 • Wsparcie dla niezależnych artystów: W ramach nadzwyczajnego programu wsparcie mają uzyskać artyści, którzy działają w sposób profesjonalny i na własny rachunek, a wskutek odwołania projektów, imprez lub innych angaży na podstawie ww. rozporządzeń mogą wykazać utratę dochodu. Wnioski kierowane są do zarządu okręgu administracyjnego. Kontakt: 02931 823092/-88
 • Odszkodowania w przypadku kwarantanny: W przypadku utraty dochodu w związku z urzędowo zarządzoną kwarantanną istnieje możliwość uzyskania odszkodowania. Uprawnieni są pracownicy, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą i osoby wykonujące wolny zawód. Właściwym organem jest LWL-Amt für Soziales Entschädigungsrecht Münster. Kontakt: 0251 591-01

Świadczenie podstawowe – Grundsicherung (zasiłek dla bezrobotnych II stopnia – Arbeitslosengeld II)

Wniosek o przyznanie świadczenia podstawowego (Grundsicherung) może złożyć każda osoba potrzebująca pomocy, która ma do dyspozycji za mało środków lub w ogóle nie ma środków na zabezpieczenie kosztów utrzymania własnych (i swojej rodziny). To obowiązuje niezależnie od sposobu zatrudnienia danej osoby.


Planuje się następujące tymczasowe ułatwienia dostępu do świadczenia podstawowego (informacje te są jeszcze tymczasowe i obowiązują z zastrzeżeniem uchwał):

 • Rezygnacja z kontroli posiadanego majątku w pierwszych 6 miesiącach
 • W pierwszych 6 miesiącach pobierania świadczeń uznawane są wydatki na czynsz i ogrzewanie w rzeczywistej wysokości.
 • Dodatek na dziecko (Kinderzuschlag, KiZ) jako alternatywę do świadczenia podstawowego otrzymuje ta osoba, której dochód wystarcza wprawdzie dla niej samej, ale nie dla jej rodziny.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: https://www.arbeitsagentur.de/corona-faq-grundsicherung.

O te sprawy mogą się Państwo zatroszczyć od razu (urząd skarbowy, „GEZ”, GEMA):

 • Podatkowe środki pomocy finansowej na wypadek braku płynności: Na płynność przedsiębiorstwa pozytywnie mogą wpłynąć środki podatkowe.
  • Nieoprocentowane odroczenie zapłaty podatku dochodowego, podatku od osób prawnych, podatku obrotowego
  • Wniosek na obniżenie zaliczek na poczet podatku / podstawy opodatkowania dla zaliczek na poczet podatku od działalności przemysłowej i handlowej
  • Właściwym organem jest odpowiedni urząd skarbowy: Dokumentacja wniosku
 • Zwolnienie ze składek abonamentu radiowo-telewizyjnego („GEZ”) i GEMA: Tymczasowe zwolnienie z opłat abonamentu radiowo-telewizyjnego i na rzecz stowarzyszenia GEMA jest możliwe w okresie zamknięcia lokalu:
  • Abonament radiowo-telewizyjny: Na stronie www.rundfunkbeitrag.de korzystając z pola wyboru „Ich möchte eine Frage zu meinem Beitragskonto stellen” należy wysłać wiadomość z numerem klienta i krótkim uzasadnieniem i przewidywanym okresem zamknięcia.
  • GEMA: Wiadomość e-mail z numerem klienta i krótkim uzasadnieniem i przewidywanym okresem zamknięcia na adres Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Program wsparcia „go-digital” wspiera tworzenie zdalnych miejsc pracy:

Przedsiębiorstwa małej i średniej wielkości (KMU) i zakłady rzemieślnicze z liczbą pracowników nieprzekraczającą 100 osób mogą uzyskać pomoc finansową, jeżeli w krótkim terminie utworzą zdalne miejsca pracy. Zwrotowi w wysokości do 50% podlegają koszty wspierających konsultacji aż po realizację rozwiązań pracy zdalnej przez firmę konsultingową upoważnioną przez Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energii (BMWi). Przy maksymalnej stawce dziennej dla konsultanta wynoszącej 1100 euro zakres dofinansowania obejmuje maksymalnie 30 dni.

Konkretne pytania dotyczące możliwości przyznania dofinansowania i składania wniosków udziela promotor projektu, EURONORM GmbH, telefonicznie pod numerem 030-97003-333.

Tutaj znajdą Państwo informacje dotyczące składania wniosków:

https://www.innovation-beratung-foerderung.de/INNO/Redaktion/DE/Kurzmeldungen/Aktuelles/2020/200320-go-digital-homeoffice.html

Co mogę zrobić, jeżeli nie mogę sam/sama opiekować się dzieckiem w domu?

W Dortmundzie zapewnia się nadal opiekę dla dzieci z klas 1 – 6 w szkole, do której normalnie uczęszczają, jeżeli rodzice nie mogą zapewnić dziecku opieki w inny sposób, a pracują w sektorze infrastruktury krytycznej (IK). Analogicznie odnosi się to do przedszkoli w mieście.

Co to jest „infrastruktura krytyczna”?

Zgodnie z definicją Ministerstwa Pracy, Zdrowia i Spraw Socjalnych w Nadrenii Północnej-Westfalii do infrastruktury krytycznej (IK) należą organizacje i instytucje o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania państwowej społeczności, w przypadku których brak lub zakłócenia w działaniu pociągnęłyby za sobą długotrwałe braki w zaopatrzeniu, znaczące zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego lub inne poważne konsekwencje.

Kim są osoby kluczowe?

Mianem osób kluczowym określa się rodziców zatrudnionych w sektorze infrastruktury krytycznej. Ich dzieciom zapewnia się opiekę mimo zamknięcia szkół i przedszkoli.

W jaki sposób przedsiębiorstwa zaświadczają osobom kluczowym zatrudnienie w sektorze infrastruktury krytycznej uprawniające do uzyskania opieki nad dzieckiem?

Miasto Dortmund umieściło na swojej stronie internetowej formularz, przy użyciu którego pracodawca może zaświadczyć pracownikowi przynależność do osób kluczowych, ponieważ przedsiębiorstwo działa w sektorze infrastruktury krytycznej. (https://www.dortmund.de/media/p/fabido/dl_fabido/20200315_Muster-Vordruck_Betreuungseinrichtungen.pdf)

Jakie rozporządzenia wydano i kto je przygotował?

Rozporządzenia kraju związkowego znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Pracy, Zdrowia i Spraw Socjalnych kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia.

Zasadniczo rząd krajowy uchwalił różne pakiety środków zaradczych w celu uniknięcia dalszych zakażeń i spowolnienia i zahamowania rozprzestrzeniania się koronawirusa. W tym celu należy znacznie ograniczyć kontakty międzyludzkie, ponieważ wirus przenosi się drogą kropelkową i przez kontakt między ludźmi.

PDF, 964.8 KB

PDF, 2145.6 KB

PDF, 2804 KB

PDF, 511.3 KB

PDF, 1233.2 KB

PDF, 1052.2 KB

PDF, 144.9 KB

PDF, 38.9 KB

PDF, 1239.3 KB

PDF, 513.7 KB

PDF, 766.9 KB

PDF, 1573.3 KB

PDF, 229 KB

PDF, 880.8 KB

PDF, 1176.6 KB

PDF, 85.3 KB

W jaki sposób wdrażane są rozporządzenia w Dortmundzie?

Po wydaniu rozporządzenia miasto Dortmund wdraża środki w gminie. Ogłoszenia publikowane są w dziennikach urzędowych na stronie internetowej dortmund.de. Wszystkie wdrożone środki dla przedsiębiorców oraz jednoosobowych firm i ich pracowników wynikają z rozporządzeń i ogłoszeń.

wirtschaftsfoerderung-dortmund.de verwendet Cookies!
Mehr zum Thema Datenschutz Schließen